Generalforsamling referater

Generalforsamling referat 30.maj 2017,

Kl 20, Trekronergade 149b, 2.sal, 2500 Valby

 

1)   Dirigent Søren Bo Larsen

a.    Tak for valg som dirigent

b.    Konstatering af en lovlig indkaldt generalforsamling, der er beslutningsdygtig.

 

2)   Formandsberetning –  se nederst

 

3)   Regnskab fremlæggelse ved Danni Ejberg Messerschmidt

Gradueringsbeviser købt i 2016 betalt tilbage af stilartskonto, men først i 2017

Yousee på 600,- pr mdr pgr tv og telefoni og internet – nu ændret til kun internet til 150,- pr mdr.

Snak om det lave til skud fra kbh pgr lavt aktivitetstimer på 1400 som vi aldrig har haft så lavt nogensinde – det er forkert opgivet – indberetning til 2017 er 2266 timer.

Regnskabet godkendes

 

4)   Kontingent fastsættelse

Prisstigning – bestyrelsens forslag:

minikarate:                 375,-pr sæson (ca 3mdr)

mellemkarate:            165,- pr mdr

børnehold                  225,- pr mdr

Juniorhold                  275,- pr mdr

voksenhold                325,- pr mdr

Håndsoprækning – overvejende flertal – vedtaget

 

5)   Ingen indkomne forslag

6)   Alle best. medl. Ønsker genopstilling og bestyrelsesamsætning er uændret

7)   Stævneudvalg

a.    Pernille

b.    Lizette

c.    Jonas A

Sponsor udvalg:     Mikki.

Økonomi udvalg: Danni Ejberg Messerschmidt, Anders Hagedal Uhrenfeldt og Carsten Müller

8)   Intet til evt

 

Dirigenten erklærede gf afsluttet

 

Formandsberetning for året 2016 (GF 2017, 30-maj-2017)

Anders Uhrenfeldt, formand

 

Tumult start på 2016

 

·        Afgang af Rene Thyge sensei, der efter 30 år i stilarten (IKIF, Itosu-Kai International Federation) valgte at forlade bestyrelse, klubben og senere som leder af stilarten i Danmark efter uoverensstemmelse med den øvrige bestyrelse.

·        Ekstra ordinær gf 12.januar med tre nye best. medlemmer MA/AP/CM

·        Aflysning af europæisk træningslejr i Danmark, da Bosatsu reelt var udenfor IKIF i nogle dage. Da deltagere fra Sverige, Skotland og Irland allerede havde købt billetter delte stilartskontoen og Bosatsu at dække omkostningen for at holde de indblandede skadesfri.

·        Rene Thyges ønske om den næste efterfølger som leder blev ikke til noget, da klubberne efter en del drøftelser blev enige om Michael Andersen sensei som ny leder – dette godkendt af Soke i Japan.

·         

 

Aktiviteter

·        Japan besøg hos Soke i Yokohama for MA/AU

·        Træningslejr i Skotland med Soke – stor deltagelse fra Bosatsu

·        Diverse stævner, DM, adskillige internationale inkl u21 EM og NM hjælp far mange coaches.

·        Besøg fra svensk Itosu-Kai

·        Tøsekumite træninger (PSL)

·        Fastelavn

·        Juleafslutning’

·        Omfattende dekoration i dojo 2 med opbygning af shint og kobudo-corner

·        Omfattende indretning af opholdsrummet med borde, bænke skillevæg m træstamme, skohylder, belysning

·        Opsætning af køkkenfliser med logo

·        Opsætning af hylder og dekoration af køkken

·        2x gradueringer – flere nye dangrader – 1.dan, 2.dan og 3.dan

·        Weekend træningslejre med pizza og overnatning

·        Deltagelse i Kobudo lejr – nye grader i kobudo

·        Reception for ny leder af IKIF

·        Ved den årlig ansøgning om økonomisk støtte fra KBH kommune blev der i den hektiske periode fejlagtigt ansøgt tilskud på grundlag af et alt for lavt aktivitetstime niveau – dette betyder et meget lavere tilskud for næste år (dvs 2017) – mail om indsigelse om fejl blev stilet til AU, men mailet til Rene Thyge sensei. Den mail nåede aldrig klubben.


Kalender/aktiviteter


DM lejr
26. april 2019
DM lejr for dem der deltager i DM 2019
Ingen lørdagstræning pga lejr
27. april 2019
Lørdagstræning den 27. april er aflyst pga DM lejr
Ingen Minikarate pga lejr
27. april 2019
Der er ingen minikarate lørdag den 27. april pga. lejr for DM deltagerne.
Søndagskumite
28. april 2019
Yogatræning - Kathrine Porskjær
28. april 2019
Yoga kl. 13.30 - 14.30
Alle karateudøvere fra 9-99 år kan tilmelde sig. Forældre er også velkomne til at deltage.