Bestyrelse og udvalg


Formand
Anders Hagedal Uhrenfeldt
Anders@bosatsu.dk

Kasserer
Danni Ejberg Messerschmidt
danni.ejberg@gmail.com

Næstformand
Pia Skjøtt Larsen

  • Næstformand
    Pia Skjøtt Larsen

Bestyrelsesmedlem
Michael Andersen

  • Bestyrelsesmedlem
    Michael Andersen

Bestyrelsesmedlem
Asbjørn Poulsen

  • Bestyrelsesmedlem
    Asbjørn Poulsen

Bestyrelsesmedlem
Carsten Müller

UDVALG pr januar 2016

Den fremhævede person er tovholder i udvalget:

Trænerudvalg (sensei-udvalg):
sensei Michael Andersen, sensei Anders Uhrenfeldt.
Holdstyring, trænerbemanding, graduering, seminarer og åbne lejre.

Aktivitetsudvalg:
Sensei Anders Uhrenfeldt, Pia Skjøtt-Larsen, Asbjørn Poulsen
Stævner, fester, klub interne Bosatsu lejre, forældrekontakt.

Stævneudvalg:
Pia Skjøtt-Larsen og Sensei Michael Andersen,
Udvælger stævner, coaching og praktisk omkring stævner

Økonomiudvalg:
Danni Ejberg Messerschmidt, Sarah Thomsen Brown, sensei Anders Uhrenfeldt, Carsten Müller
regnskab, tilskud, kontakt til kommunen/myndigheder, budget mm

Lokaleudvalg:
sensei Anders Uhrenfeldt Asbjørn Poulsen, og sensei Michael Andersen
kontrakt, rengøring, vedligeholdelse og inventar.

Kommunikationsudvalg:
Sensei Anders Uhrenfeldt, Carolina Kromann, Pia Skjøtt-Larsen, Asbjørn Poulsen
Hjemmeside, facebookgrupper, opslag i klubben, artikler til lokal pressen

Sponsorudvalg:
Asbjørn Poulsen, Carsten Müller, sensei Anders Uhrenfeldt
Sponsorer, fonde, sponsorevents mm


Kalender/aktiviteter


Forbundsinstruktørkursus
22. juni 2019
Dansk Karate Forbund holder den 22. juni 2019 forbundsinstruktørkursus i Bosatsu.
Trænermøde
25. juni 2019
Klubbens trænere holder møde kl. 19 for at planlægge de kommende træninger.
Graduering - mellemholdet
25. juni 2019
Graduering for mellemholdet 16.45 - 17.30.
Budo Cup 2019
10. august 2019
Trænermøde
27. august 2019
Klubbens trænere holder møde kl. 19 for at planlægge de kommende træninger.