Genralforsamling den 6. juni 2019

Bosatsu holder generalforsamling torsdag den 6. juni kl. 20.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag til ændring af klubbens vedtægter
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Valg af udvalg
10. Eventuelt

Jfr. pkt. 4
Grundet en voldsom prisstigning på foreningens lokaler, samt et prisniveau, der har været uændret siden klubben flyttede fra de gamle lokaler for flere år siden, foreslår bestyrelsen en regulering af kontingentet.

Stigningen fordeler sig forskelligt fra hold til hold, af følgende årsager
Voksen, junior og børnehold steg relativt mere end de andre hold, sidst priserne blev reguleret.

Mellemkarate opstod som en forsøgsordning med én ugentlig træningsdag i sin tid, og var derfor uforholdsmæssigt meget billigere end børneholdet.

Mellemkarate træner nu fast to gange ugentligt, og udover de faste træninger, er der stævneaktivitet og ekstratræning op til stævner. Samlet set finder bestyrelsen, at dette retfærdiggør en prisstigning.

Minikarate Fra 375 kr. til 400 kr. pr. sæson (ca. 3 måneder)
Mellemhold   Fra 165 kr. til 200 kr. pr. måned
Børnehold Fra 225 kr. til 230 kr. pr. måned
Juniorhold Fra 275 kr. til 280 kr. pr. måned
Voksenhold Fra 325 kr. til 330 kr. pr. måned

Jfr. pkt 5
Bestyrelsen foreslår, at punkt 7 i klubbens vedtægter ændres således, at tidspunktet for aflevering af regnskab til revisoren ikke ligger før kommunens frist for indberetning af medlemstal.

Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen vedrørende økonomiske forhold opnås ved det fyldte 18. år. 

Stemmeret i andre sager opnås ved det fyldte 15. år.